ul. Lipowa 19/3
20-020 Lublin

Tel: 604 905 497
Mail: biuro_km@wp.pl

Demo


 

 • Witaj!
 • Witaj!

  Witamy Państwa na stronie
  Biura Rachunkowego Katarzyny Mańko.

Sale
Księgi handlowe

Księgi handlowe

Naszym Klientom oferujemy:
Podatkowa książka przychodów i rozchodów

Podatkowa książka przychodów
i rozchodów

Naszym Klientom oferujemy:
Sale
Kadry i płace

Kadry i płace

Naszym Klientom oferujemy obsługę kadrowo-płacową w zakresie:
Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany

Naszym Klientom oferujemy:
księgi handlowe
Doradztwo i usługi dodatkowe

Doradztwo i usługi dodatkowe

Naszym Klientom oferujemy doradztwo w zakresie:
 • Księgi handlowe
 • Podatkowa książka przychodów i rozchodów
 • Kadry i płace
 • Ryczałt ewidencjonowany
 • ewidencje ryczałtowe
 • Doradztwo i usługi dodatkowe
 • Księgi handlowe

  Naszym Klientom oferujemy:
  • 1. Opracowanie i aktualizację polityki rachunkowości
  • 2. Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym
   i rachunkowym
  • 3. Ewidencjonowanie w księgach rachunkowych operacji gospodarczych
  • 4. Prowadzenie ewidencji sprzedaży oraz zakupów dla potrzeb podatku od wartości dodanej –VAT; rozliczanie transakcji międzynarodowych
  • 5. Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • 6. Sporządzanie zestawień obrotów i sald, stanu należności
   i zobowiązań wobec kontrahentów/organów podatkowych
  • 7. Sporządzanie sprawozdań finansowych (bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływów pieniężnych, informacji dodatkowych) zgodnie z wymogami ustawy
   o rachunkowości
  • 8. Przygotowywanie i przesyłanie do stosownych organów deklaracji miesięcznych/kwartalnych/rocznych – VAT, CIT, PIT, ZUS, PFRON, INTRASTAT
  • 9. Sporządzanie sprawozdań GUS, NBP
  • 10. Obsługę kadrowo-płacową
  • 11. Reprezentowanie Klienta przed US i ZUS

  Contact

 • Podatkowa książka przychodów
  i rozchodów

  Naszym Klientom oferujemy:
  • 1. Przygotowywanie dokumentów do zaewidencjonowania (klasyfikacja, sprawdzenie pod względem formalnym
   i rachunkowym)
  • 2. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów
   i rozchodów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów
  • 3. Prowadzenie ewidencji sprzedaży oraz zakupów dla potrzeb podatku od wartości dodanej – VAT, rozliczanie transakcji międzynarodowych
  • 4. Prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • 5. Przygotowywanie i przesyłanie do stosownych organów deklaracji miesięcznych/kwartalnych/rocznych – VAT, PIT, ZUS, PFRON, INTRASTAT
  • 6. Sporządzanie rocznych zeznań podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT 36, PIT 36L)
  • 7. Obsługę kadrowo-płacową
  • 8. Reprezentowanie Klienta przed US i ZUS

  Contact

 • Kadry i płace

  Naszym Klientom oferujemy obsługę kadrowo-płacową w zakresie:
  • 1. Dokumentacji i ewidencji pracowników:
  • • prowadzenie akt osobowych
  • • przygotowywanie dokumentów związanych
   z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy (min. umowa o pracę, wypowiedzenie, świadectwo pracy, inne)
  • • prowadzenie ewidencji czasu pracy
  • 2. Dokumentacji i ewidencji umów o pracę i umów cywilno-prawnych
  • • sporządzenie listy płac oraz rachunków do umów cywilno-prawnych
  • • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
  • • sporządzanie deklaracji podatkowych
  • • sporządzanie sprawozdań do GUS
  • 3. Prowadzenia dokumentacji ZUS
  • • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS
  • • sporządzanie deklaracji ZUS
  • • prowadzenie dokumentacji zasiłkowej (zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy)

  Contact

 • Ryczałt ewidencjonowany

  Naszym Klientom oferujemy:
  • 1. Prowadzenie ewidencji przychodów
  • 2. Prowadzenie ewidencji sprzedaży oraz zakupów dla potrzeb podatku od wartości dodanej – VAT
  • 3. Sporządzanie wykazu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia
  • 4. Przygotowywanie i przesyłanie do stosownych organów deklaracji miesięcznych/kwartalnych/rocznych – VAT, PIT, ZUS
  • 5. Sporządzanie rocznego zeznania podatku dochodowego od osób fizycznych PIT 28
  • 6. Reprezentowanie Klienta przed US i ZUS

  Contact

 • Doradztwo i usługi dodatkowe

  Naszym Klientom oferujemy doradztwo w zakresie:
  • • rejestracji działalności gospodarczej oraz spółek prawa handlowego
  • • wyboru i/lub zmiany formy organizacyjno-prawnej jednostki
  • • wyboru i/lub zmiany formy opodatkowania jednostki
  • i usługi dodatkowe:
  • • nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych
  • • opracowanie wniosków kredytowych i leasingowych
  • • sporządzanie biznesplanów
  • • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych oraz rozliczanie projektów unijnych
  • • opracowanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, instrukcji obiegu dokumentów

  Contact

 • Księgi handlowe
 • Podatkowa książka przychodów i rozchodów
 • Kadry i płace
 • Ryczałt ewidencjonowany
 • obsługa księgowa firm
 • Doradztwo i usługi dodatkowe
rozliczenia roczne

Services

  • Ceny usług oferowanych przez nasze biuro ustalane są indywidualnie z każdym Klientem. Przyjęta stawka za usługi uzależniona jest m.in. od:

   • • rodzaju ewidencji (księgi rachunkowe, książka przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany)
   • • formy organizacyjno-prawnej (np. osoba fizyczna, spółka cywilna, spółka z o.o.)
   • • liczby dokumentów
   • • liczby zatrudnionych pracowników
   • • innych (np. czy firma jest podatnikiem VAT, czy realizuje transakcje WNT, WDT, export, import, odwrotne obciążenie itp.)
  • Przykładowe ceny usług netto:

   • • ryczałt ewidencjonowany od 100 zł
   • • podatkowa książka przychodów i rozchodówod 150 zł
   • • księgi handloweod 500 zł
   • • ewidencja kadrowo-płacowa (od zatrudnionej osoby)od 20 zł
  • Wszystkie ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT. Podane wartości należy traktować jako orientacyjne. Dokładne określenie wynagrodzenia Zleceniobiorcy następuje po spotkaniu z Klientem. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu Cywilnego i służy jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy.

   Pobierz PDF

Biuro Rachunkowe KM

Prowadzimy rachunkowość małych i średnich jednostek produkcyjnych, handlowych i usługowych, a także fundacji i stowarzyszeń.
Działamy na rynku lubelskim od 2010 roku. Nasze wieloletnie doświadczenie gwarantuje naszym Klientom profesjonalną i rzetelną obsługę w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych, podatkowej książki przychodów i rozchodów a także kadr i płac.
Pełne zaangażowanie, terminowość, indywidualne podejście do Klienta, poufność, rzetelność oraz ciągłe podnoszenie naszych kompetencji wyznaczają standardy naszej pracy. Posiadamy licencję Ministerstwa Finansów uprawniającą do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz ubezpieczenie OC prowadzonej działalności gospodarczej. Korzystamy z wysokiej klasy programów księgowo-kadrowych zapewniających obsługę zgodną z przepisami prawa oraz ochronę danych.

 

Jesteś zainteresowany współpracą?

Zadzwoń lub napisz do nas, ustalimy temin i godzinę spotkania i przedstawimy naszą ofertę dopasowaną do indywidualnych potrzeb.

Kontakt
Aktualności

Aktualności

Badź na bieżąco z przepisami i ustawami!

Promocje

Promocje

Specjalne okazje dla nowych i obecnych Klientów naszego biura!

Praca

Praca

Aktualne oferty pracy.

Zaufali nam

Home Logo01
Home Logo02
Home Logo03
Home Logo04
Home Logo05
Home Logo06

Biuro rachunkowe KM 2016|Projekt i wykonaniezeznania podatkowe Web Gold Business